ورود به سامانه رفاهی کارکنان دانشگاه

كد كاربري :
رمز ورود :
انتخاب كاربر :

Not Access
کد کاربری و رمز ورود همانند سامانه فیش حقوقی می باشد.
کارمندان سما (کد کاربری : شماره پرسنلی - رمز ورود : کد ملی).